Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

10/12/2020 at 13:11 Comments (0)

EnviModul – гъвкави решения за водоподготовка и третиране на отпадни води

Има голямо търсене на децентрализирани технологии за водоподготовка и третиране на отпадни води по цял свят. В рамките на програмата „Blue competence” фирма ЕнвироХеми разработи независими модулни пречиствателни системи EnviModul. Те позволяват лесен монтаж на инсталации за водоподготовка и пречиствателни станции за индустриални отпадни води. В сравнение с класическите централизирани решения, модулните децентрализирани станции имат редица предимства по отношение на разходите, гъвкавостта и бързината на изпълнение

 

Чрез модулите EnviModul могат да се осъществят различни технологични решения за  водоподготовка, третиране на отпадните води и рециркулация на водите.  Пречиствателните етапи могат лесно да се комбинират – от пред-третиране на отпадъчните води с флотация Flomar®, мембранна филтрация Envopur®  и биологично третиране Biomar® до пречистване с физико-химичните станции Envochem®, Flomar®, Split-O-Mat® и Lugan®. Съоръженията могат да се комбинират и с допълнителни модули за водоподготовка.

В сравнение с конвенционалните технологии станциите EnviModul могат да бъдат изградени значително по-бързо и с по-ниски разходи. Те лесно се адаптират към променливи работни условия. Също така, при необходимост могат да бъдат преместени на друга работна площадка

 

Сравнение  на конвенционалните и модулните ЕnviModul решения

 

   Конвенционални  EnviModul
Време за планиране  Дълго Късо
Строителни разходи Високи Ниски
Време за монтаж  средно Късо
Пуск в експлоатация и тест На място Предварителни тестове във фабриката
Разширение Често ограничено Лесно осъществимо
Промени Скъпи Лесно осъществими
Преместване на станцията Невъзможно Възможно
Амортизация Дълга   Къса
Сложност Голяма Малка
   

 

Индивидуалните опции на концепцията  EnviModul са толкова много колкото са индивидуалните изисквания на нашите клиенти.  Покривите на модулите могат лесно да бъдат отворени или преместени за по-лесна проверка или поддръжка на потопените мембрани във филтърните мембранни системи или мембранните биологични реактори. В други случаи, на места  където няма опасност от замръзване (Африка/Бразилия) модулите имат странични отвори или са без странична облицовка. Това решение спестява разходи и улеснява експлоатацията и поддръжката на оборудването.

 

Системите EnviModul са изградени изцяло от фирма ЕнвироХеми в Германия и са предварително сглобени и тествани. По този начин се осигурява добро качество и висока експлоатационна сигурност.

 EnviModul Flomar

 

, , , , ,
13/03/2013 at 16:37 Comments (0)

Envochem® AKO Третиране на води от сметища

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Водите отделящи се от сметището постъпват в събирателен резервоар, откъдето се припомпват непрекъснато към пречиствателната станция. Тя се състои главно от система за първична филтрация и  филтрация с активен въглен.

Чрез първичната филтрационната система се отстраняват неразтворените вещества във водите. При  последващото третиране в три стъпки с филтри с активен въглен се отстраняват ХПК и АОХ.

Отработеният активен въглен се заменя и при заявка може да бъде реактивиран от фирмата доставчик.

Пречистените води отговарят на нормите за заустване в общинската канализационна система. 

Пречиствателната станция е напълно автоматизирана. Чрез вграден модем се осъществява наблюдение от дистанция.

Тази пречиствателна станция беше доставена (включително стоителните дейности, изграждането на залата, монтажа на станцията и пуска) от фирма ЕнвироХеми.

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ (Проект)

Капацитет                             120 m3/h

Пуск                                        2002

Параметър

На вход

На изход

ХПК (mg/l)

1870

< 400

AOX (mg/l)

1,54

< 0,5

Филтрите с активен въглен и платформата за наблюдение

Филтрите с активен въглен и платформата за наблюдение

 

, , , ,
01/10/2012 at 16:15 Comments (0)

« Older Posts