Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

От пилотна инсталация до цялостно решение »« Компактна анаеробна биологична инсталация за третиране на отпадъчни води с добив на биогаз Fromat ALB 300

Децентрализирани системи за термична стерилизация на отпадъчни води

Децентрализираните системи за термична стерилизация се използват например в лаборатории с ниво на сигурност S3/S4. Преди депониране на течните и твърдите отпадъци те трябва да бъдат дезактивирани съгласно нормите за сигурност за геннo инженерство. TDS 60 и TDS30twin са оптималното решение за стерилизация за отпадъчните води директно в лабораторията. По този начин се избягва дългото и несигурно транспортиране на водите например към депата за отпадъци.

TDS 60 Децентрализирана инсталация за термична стерилизация с еднокамерна система и полезен обем от 50 литра. TDS 30 twin Децентрализирана инсталация за термична стерилизация с двукамерна система и полезен обем от 2 х 30 литра.

Технически характеристики

ТИП

ОБЕМ

Време за третиране

Размери

 Ш х В х Д

Тегло

Мощност на нагряване

Електро връзки

TDS 60

60 литра

до 90 мин.

600х1500х750

240 кг

6,75 kW

400V/ 16A

TDS 30 twin

2 х 30 литра

незабавно

2 х 30 литра

350 кг

12 kW

400V/ 32A

 

 

TDS 30 twin Децентрализирана инсталация за термична стерилизация с двукамерна система и полезен обем от 2 х 30 литра.

Спецификация

  • Мивка от неръждаема стомана с безконтактна уредба за измиване
  • Напълно автоматизирана система с дисплей показващ статуса за напр. процесна стъпка, аларми, дата/час, контролни  стойности
  • 4-точков матричен принтер, 20 знака на ред и отпечатване на номер на партидата, дата, час, стерилизационни параметри
  • Напълно автоматизирано пълнене и автоматична стерилизационна програма
  • Стерилизираната отпадъчна вода автоматично се напуска системата, охлажда се (< 50 °C) и се подава към канализацията
  • Вана за улавяне на течове със сензор за влажност и автоматично изключване на водното захранване
  • TDS 30 twin: 2 автоклава за стерилизация работещи последователно, така се осигурява непрекъсната работа без прекъсвания
  • Пневматичен вентил без „мъртви” зони
  • Измерване на ниво и сигнал когато количеството е под 10 литра

 

 

 

 

 

 

 

, , , ,
28/11/2011 at 09:52
Leave a Reply