Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Откриване на новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим »« Успех на ЕнвироХеми в Магреб.

Експертна среща „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

По случай 35 годишния си юбилей в края на май ЕнвироХеми организира в централата си в Росдорф, провинция Хесен двудневна експертна среща. Под ръководството на проф. д-р. Корнел от Техническия университет в Дармщад и проф. д-р. Трьош от Института Фраунхофер през първия ден се срещнаха около 100 експерта от научните среди и индустрията, за да обменят опит под мотото „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

Готлийб Хупфер,  главен изпълнителен директор на ЕнвироХеми в разговор с проф. д-р. П. Корнел от Техническия Университет в Дармщад и проф. д-р. В. Трьош от Институт Фраунхофер-инициатори на  експертната среща (от ляво на дясно).

Лектори от университети и индустрията представиха новите тенденции в технологиите за третиране на отпадни води и водоподготовка както, примери от прилагане на добрите практики и бъдещите предизвикателства пред технологиите за водите. Срещата приключи с две оживени дискусии между експертите.

Обмен на опит с експерти от висшите училища и индустрията на тема „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

В присъствието на нашите  гости, приятели и партньори в следобедните часове беше открит новия технически център на ЕнвироХеми.  В допълнение на техническата лаборатория отделът за техническо развитие и иновации се грижи и за повече от 30 пилотни инсталации, които са разположени в централата в Росдорф или при клиенти в различни части на света. Изграждането на новата сграда  предоставя допълнително пространство за провеждането на нови проучвания и изследвания. В сътрудничество със своите клиенти или чрез участие в партньорски проекти с университети и институти, ЕнвироХеми доразвива своите технологии или разработва нови индустриални приложения.

През втория ден –Ден на отворените врати – 100 клиента от област Рейн-Майн имаха възможност да се запознаят с новости, програмата за компактни инсталации и възможностите за сервизно обслужване предоставяни от ЕнвироХеми.

Осъществено бе и посещение на работилницата на ЕнвироХеми, където се извършва подготовката, окомплектоването и предварителния монтаж на част от инсталациите и запознаване с една от компактните инсталации за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat.

На няколко станции на територията на фирмата служители информираха за новости в продуктовите програми, като например оптимизираната флотационна инсталация Flomar и новата инсталация за рециклиране на „Сиви води”.

Сервизния екип представи възможностите за цялостно сервизно обслужване, доставка на резервни части, оптимизация на процесни химикали и опциите за наблюдение и контрол от разстояние. 8.000 сервизни клиента вече се възползваха от надеждните и компетентни услуги на нашия сервизен екип.

По време на деня на отворените врати гостите имаха възможност да се информират за различните типове инсталации, както и за новости и възможности за сервизно обслужване.

, , , , , , , , , , , , , , ,
04/07/2011 at 11:04
Leave a Reply