Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Изменение на климата и устойчиво развитие на технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води. »« Откриване на новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим

Енвирохеми България търси студент…

Студент специалност Екология/Инженерна химия със Сръбски език
ЕнвироХеми България ЕООД търси студент специалност Екология или Инженерна химия с познания по сръбски език за едноседмичен практикум.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете CV и мотивационно писмо на адрес: jobs@envirochemie-bg.com

, ,
05/10/2011 at 22:55
Leave a Reply