Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми получава наградата за иновации за децентрализирана система за третиране на индустриални отпадъчни води »« ЕнвироХеми ГмбХ изгражда пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води за Мерк Сероно в Швейцария

ЕнвироХеми-успешно прилагане на технологии в индустрията и децентрализираното третиране на отпадъчни води

Готлийб ХупферГосподин Готлийб  Хупфер, председател на управителния съвет на ЕнвироХеми определи основните насоки в дейността на фирмата по време на търговския панаир ИФАТ в Мюнхен:  „Децентрализирано третиране на отделните водни потоци, процеси за третиране, щадящи природните ресурси и добив на енергия от отпадъчни води са основните теми, изследвани от ЕнвироХеми и прилагани при изграждането на нашите инсталации. Въпреки че финансовата и икономическа криза засегна в значителна степен някои пазари, особено в Източно Европейските страни, групата ЕнвироХеми е в състояние  непрекъснато да увеличава броя на своите служители и общите резултати през последните две години. „Ние виждаме нашата роля като основен доставчик за индустрията за проблеми, свързани с третиране на отпадъчни и процесни води. „ обяснява господин Хупфер. По думите му, постигането и поддържането на съответните водещи позиции на пазара са резултат от фокусирането върху избрани региони на света и области на приложение. „Ние се фокусираме върху Западна и Източна Европа. Естествено, ще си сътрудничим и с редовни клиенти от Америка и Азия, но не планираме откриването на нови клонове и  търговски офиси там. „, казва господин Хупфер. ЕнвироХеми има 7 развойни и производствени центъра в Германия и Швейцария, а също така и търговски и сервизни центрове в Холандия, Австрия, Полша, Русия, Румъния, България, Швеция и Бразилия-общо 15 различни локации. „Зелени технологии и Нови отговорности не са само модерни думи за нас, но те са базирани на конкретни проекти и патенти”, обяснява господин Хупфер. „Например това важи с пълна сила при разработването на нова процедура за анаеробна ферментация и производство на биогаз от суроватка или при почти 80% рециклиране на водата при индустриални приложения за промишлени перални.” ЕнвироХеми вижда бизнес модела на бъдещето в модулни, децентрализирани системи, комбинирани с широк спектър от услуги. Групата има повече от 5000 сервизни клиента. Групата възнамерява да постигне целите си посредством изготвянето на специфични разработки за отделните си клиенти, в съчетание с иновативни технологии.

Дори добре познати стари идеи, като неутрализиране на отпадъчни води посредством CO2 от димни газове се използват иновативно и икономично при разработката на нов сериен продукт. ЕнвироХеми  отдава голямо значение на обучението и като един от патроните на  Strahlemannstiftung в Южен Есен, компанията също така насърчава вътрешно фирменото обучение.

, , , , , ,
09/02/2011 at 12:27
Leave a Reply or trackback