Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Анаеробно третиране на отпадъчни води от пивоварни »« Редукция на флуор при третиране на отпадъчни води

Запазване на ресурси при повърхностни технологии чрез рециклиране на флюсови вани

Split-O-Mat® SOM 1500 FLUX ЕнвироХеми разработи нова компактна процесна инсталация за т.нар. повърхностни технологии. Тя намира специфично приложение при инсталации за галванизиране и по този начин могат да бъдат извършени значителни икономии. Системата е регистрирана  като стандартен модел и третира съдържанието на ваните с флюс при процеси на горещо галванизиране с етап на физико-химична преципитация. За тази цел инсталацията функционира с байпас по време на продукцията и употребата на ваните. Ядрото на инсталацията Split-O-Mat SOM 1500 FLUX е автоматично функциониращ реактор, със зареждане на партиди, който се зарежда със съдържанието на ваните.  Пълният реактор се зарежда с въглероден прекис, стойността на pH се настройва според изискванията.  Процесът на контролирано окисление води до утаяването на разтворените и неразтворени метали и други замърсители, които в последствие се отстраняват чрез филтърен модул, който при стандартното изпълнение е лентов филтър.  След много кратък период от време съдържанието на желязо във ваните вече е редуцирано под 1 грам на литър. Инсталацията има потенциала да възвърне вложените инвестиции за срок от една година.  Възможността за наем и наличието на лизингови модели улеснява запознаването с този тип инсталации в предприятията.

, , ,
14/03/2011 at 09:58
Leave a Reply or trackback