Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Envochem® COL HD (За големи натоварвания) Непрекъснат процес на физико-химично третиране »« Biomar® AFB Биологично третиране на отпадъчни води при производството на сладолед

Инсталация за микрофилтрация Envopur® за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури.

Рециклиране на глазури • VILLEROY & BOCH, Метлах, Германия

VILLEROY & BOCH – световно известния производител на керамични и life style продукти базиран в Метлах, Германия, търсеше иновативна технология за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури. Един оптимален процес на рециклиране на глазури е разработен в рамките на съвместен изследователски проект с ЕнвироХеми. Обширни изпитания и лабораторни тестове в пилотна инсталация дават необходимите технически данни за проектирането на инсталация за микрофилтрация Envopur®.

Новата инсталация за микрофилтрация Envopur® съхранява ценни ресурси чрез филтриране на процесните води по такъв начин, че те вече няма да бъдат третирани като отпадъчни води.

Тип на водите: Концентрат от изплакването при обработка на глазури
Процес: микрофилтрация Envopur®
Капацитет на инсталацията: 20 m3

, , , , , , , ,
26/03/2012 at 09:48
Leave a Reply