Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Инсталация за третиране на отпадъчни води Lugan® 1500 монтирана в контейнер

Инсталация за третиране на отпадъчни води Lugan® 1500 монтирана в контейнер

20/12/2011 at 16:09
Leave a Reply