Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Децентрализирани системи за термична стерилизация на отпадъчни води »« Envopur® NFI Вторично третиране на козметични отпадъчни води

Компактна анаеробна биологична инсталация за третиране на отпадъчни води с добив на биогаз Fromat ALB 300

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

След предварително третиране на отпадъчни води в инсталациите Split-O-Mat® SOM или Lugan®посредством флокулация, утаяване, флотация или филтрация в отпадните води все още се съдържат разтворени органични вещества.  Ето защо понякога граничните стойности за ХПК (химическа потребност от кислород) биват надвишавани. В инсталацията  FroMat® ALB замърсяването с органични вещества бива редуцирано посредством анаеробно биологично разграждане в метан реактор.

Предпоставки за това са:

 • Органичните вещества съдържащи се в отпадъчните води да са биоразградими
 • Отсъствие на токсични вещества, водещи до забавяне или спиране на биологичния процес
 • Температурата на отпадъчните води да е в границите от 28°C до 40 °C.

  Анаеробна инсталация Fromat 300 с добив на биогаз

Понеже отпадъчните води често съдържат малки количества хранителни вещества (Фосфор и Азот) е възможно инсталацията да бъде оборудвана за оптимално редуциране на ХПК, избягване на образуването на големи количества от излишна утайка и също така за добив на биогаз при самостоятелна експлоатация.

Възможно е инсталиране на допълнително стъпало за филтрация. Управлението на инсталацията се осъществява от системата за контрол на  предшестващата инсталация Split-O-Mat® SOM или Lugan®.

Опционално инсталацията Fromat® ALB може да бъде оборудвана и със собствена система за управление и контрол.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Хранително вкусова промишленост например:малки млекопреработвателни предприятия
 • Питейна индустрия
 • Химическа индустрия
 • Фармацевтична индустрия
 • Производство на бои и лакове
 • Производство на картон

  Схема на анаеробна инсталация Fromat® ALB с добив на биогаз

Характеристики на Fromat® ALB

 • Компактен и опростен дизайн
 • Висококачествено изпълнение с качествени индустриални фабрикати
 • Непрекъснат режим на работа
 • Композитна конструкция от пластмаса (модулна)
 • Устойчивост на корозия
 • Възможност за монтаж на открито или на закрито

ОПЦИИ

 • Факел за биогаз
 • Помпена станция
 • Допълнително филтърно стъпало
 • Капаци на резервоарите и система за отвеждане на отработения въздух
 • При външен монтаж – разполагане на оборудването в изолирано и отопляемо помещение
 • Собствена система за управление

 

, , , , , , ,
21/11/2011 at 12:25
1 comment »
 • 18/06/2012 at 17:31Георги

  Интересувам се от реакторите.

Leave a Reply