Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми-успешно прилагане на технологии в индустрията и децентрализираното третиране на отпадъчни води »« Пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми ГмбХ изгражда пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води за Мерк Сероно в Швейцария

ЕнвироХеми изгражда иновативна пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води във Фенил-сюр-Корсие (Вевей), Швейцария за Мерк Сероно – филиал на базираната в Дармщат, Германия група Мерк. Планирането на проекта започва още през 2008 година. Сред предизвикателствата на проекта е не само сложния характер на органичните замърсители в отпадъчната вода и необходимата висока степен на пречистване, но също така  и редица конструктивни изисквания.  Ограниченото пространство изисква изключително компактна структура и прецизно управление на проектирането  монтажа.  Процесното оборудване, състоящо се от мембранен биореактор и инсталация за обратна осмоза, поръчано от клиента осигурява оптимален и надежден процес на третиране и пречистване на отпадъчните води. Със системите Biomar® и Envopur®, предлагани от ЕнвироХеми,  проектът може да бъде осъществен по компактен начин. Осъществяването на проекта се извършва на две места: в централата на ЕнвироХеми в Росдорф, Германия и в Ешенбах, Швейцария. Феликс Рей от ЕнвироФалк, Швейцария и Михаел Ритер, ЕнвироХеми ГмбХ, Германия са ръководителите на проекта.  

, , , ,
26/01/2011 at 17:16
Leave a Reply or trackback