Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Енвирохеми България търси студент… »« Експертна среща „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

Откриване на новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим

На 27.06.2011 година беше открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим.  Инвестицията  на стойност 20 млн. лева беше реализирана за 2 години. На откриването присъстваха министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова, посланикът на Дания в република България негово превъзходителство Коре Ерхард Янсон, областният управител на Варна Данчо Симеонов, кметът на Варна Кирил Йорданов и кметът на Девня Атанас Кузев.

Д-р. инж. Мария Начева-управител на ЕнвироХеми България ЕООД, д-р. инж. Райнер Брамбах-управител на Енвирохеми България ЕООД и директор Продажби и Проектиране EnviroChemie GmbH, Германия, Красимир Бербенков-заместник изпълнителен директор на Агрополихим АД

За третиране на отпадните води ЕнвироХеми разработи едностъпален процес Envochem® включващ неутрализиране, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките. Станцията е проектирана да третира максимално количество отпадъчна вода 470 м3/ч, с опция за постигане на дебит от 700 м3/ч при бъдещо разширение на основните мощности. Посредством патентованата технология Envochem® се отстраняват фосфор, флуориди, неразтворени вещества и малки количества кадмий до нива, отговарящи напълно на нормите за директно заустване.  Третираната отпадъчна вода се зауства директно в Белославското езеро, което е свързано с Черно море, отстоящо на около 30 км.

, , ,
05/07/2011 at 11:31
Leave a Reply