Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

n_9436

n_9436

Д-р. инж. Мария Начева – управител на ЕнвироХеми България ЕООД, д-р. инж. Райнер Брамбах – директор Продажби и Проекти EnviroChemie GmbH, Германия, Красимир Бербенков-заместник изпълнителен директор на Агрополихим АД

05/07/2011 at 10:37
Leave a Reply