Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Изглед на пилотната инсталация Envopur© MFI 8

Изглед на пилотната  инсталация Envopur© MFI 8

07/12/2011 at 10:02
Leave a Reply