Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Резултати от филтрацията

МЕГ на вход 	 МЕГ филтрат 	утаен концентрат

07/12/2011 at 10:17
Leave a Reply