Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми получава наградата за иновации за децентрализирана система за третиране на индустриални отпадъчни води

Lugan 1500: Съвременна напълно автоматизирана инсталация за третиране на отпадъчни води за децентрализирано приложение в индустрията.

По време на изложението ИФАТ ЕнвироХеми получи наградата за иновации за 2010 година на регион Дармщат-Диебург, в който са разположени централата и развойния център  на ЕнвироХеми. Журито присъди тази награда за отличните постижения при разработката и внедряването на индустриални компактни технологии за третиране на индустриални отпадъчни води. Както беше обяснено от председателя на Управителния съвет Готлийб Хупфер по време на церемонията  за връчване на наградата, ЕнвироХеми работи в областта на технологиите за отпадъчните води в продължение на 35 години. По време на целия период, децентрализираното третиране на отпадъчни води беше постоянно развивано, базирайки се на физико-химични процедури и  консултация с клиентите.  В наши дни около 1000 инсталации се експлоатират от различни клиенти в Европа. Развитието от последните 3 години е свързано с новите разработки за подобряването на енергийната ефективност, рециркулация на водните потоци и автоматизиране на  инсталациите от сериите Split-O-Mat®, Flomar® и  Lugan®.  От 2010 година всички инсталации за индустриално приложение имат автоматизиран процес с интерфейс за поддръжка от разстояние.  В същото време, енергията която е необходима за функционирането на инсталациите се намалява и тяхната енергийна ефективност се увеличава.  За да документира важността  на енергийната ефективност за компанията, ЕнвироХеми взема участие в инициативата „Енергийна ефективност изработено в Германия” от Май  2010.

, , , ,
28/02/2011 at 12:52 Comments (0)

ЕнвироХеми-успешно прилагане на технологии в индустрията и децентрализираното третиране на отпадъчни води

Готлийб ХупферГосподин Готлийб  Хупфер, председател на управителния съвет на ЕнвироХеми определи основните насоки в дейността на фирмата по време на търговския панаир ИФАТ в Мюнхен:  „Децентрализирано третиране на отделните водни потоци, процеси за третиране, щадящи природните ресурси и добив на енергия от отпадъчни води са основните теми, изследвани от ЕнвироХеми и прилагани при изграждането на нашите инсталации. Въпреки че финансовата и икономическа криза засегна в значителна степен някои пазари, особено в Източно Европейските страни, групата ЕнвироХеми е в състояние  непрекъснато да увеличава броя на своите служители и общите резултати през последните две години. „Ние виждаме нашата роля като основен доставчик за индустрията за проблеми, свързани с третиране на отпадъчни и процесни води. „ обяснява господин Хупфер. По думите му, постигането и поддържането на съответните водещи позиции на пазара са резултат от фокусирането върху избрани региони на света и области на приложение. „Ние се фокусираме върху Западна и Източна Европа. Естествено, ще си сътрудничим и с редовни клиенти от Америка и Азия, но не планираме откриването на нови клонове и  търговски офиси там. „, казва господин Хупфер. ЕнвироХеми има 7 развойни и производствени центъра в Германия и Швейцария, а също така и търговски и сервизни центрове в Холандия, Австрия, Полша, Русия, Румъния, България, Швеция и Бразилия-общо 15 различни локации. „Зелени технологии и Нови отговорности не са само модерни думи за нас, но те са базирани на конкретни проекти и патенти”, обяснява господин Хупфер. „Например това важи с пълна сила при разработването на нова процедура за анаеробна ферментация и производство на биогаз от суроватка или при почти 80% рециклиране на водата при индустриални приложения за промишлени перални.” ЕнвироХеми вижда бизнес модела на бъдещето в модулни, децентрализирани системи, комбинирани с широк спектър от услуги. Групата има повече от 5000 сервизни клиента. Групата възнамерява да постигне целите си посредством изготвянето на специфични разработки за отделните си клиенти, в съчетание с иновативни технологии.

Дори добре познати стари идеи, като неутрализиране на отпадъчни води посредством CO2 от димни газове се използват иновативно и икономично при разработката на нов сериен продукт. ЕнвироХеми  отдава голямо значение на обучението и като един от патроните на  Strahlemannstiftung в Южен Есен, компанията също така насърчава вътрешно фирменото обучение.

, , , , , ,
09/02/2011 at 12:27 Comments (0)