Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Нанопречистване-разработка на прогресивни материали и процеси за водоподготовка и третиране на отпадъчни води чрез употребата на функционални нанокомпозити

Нанотехнологиите са една от най обещаващите области в изследванията в световен мащаб, като в този контекст технологиите за водите представляват едно от най-важните полета на изследване. С многото конвенционални процеси и продукти в областта на водните технологии, няма широко поле за разработване на нови подходи за справяне с сериозните проблеми с водоснабдяването и канализацията пред които сме изправени. Тук нанотехнологиите влизат в играта като изправят водния сектор пред обещаващи нови територии.

Основната цел на нанопречистването е да разработи иновативни наносубстанции и материали (наночастици, нанослоеве), които впоследствие да бъдат внедрени при конвенционалното третиране на отпадъчните води. На този фон съществуват планове за разработване на система за третиране на води, която комбинира нанокомпозитни микрофилтри с интегрирано UV обеззаразяване за създаване на високо ефективно и мултифункционално решение. Идеята е частици и микроорганизми да бъдат отстранени от водата и химичните и биологични онечиствания да бъдат разградени и унищожени.

Като член на специалния консорциум включващ института Fraunhofer UMSICHT и други партньори, ЕнвироХеми е отговорна за въвеждане на пилотно приложение в индустриалния воден сектор. Първата фаза на проекта се състои от провеждането на основни изследвания, резултатите от които ще бъдат използвани при проектирането и изграждането на пилотна инсталация.  Това е един новаторски проект, който изследва едновременно производството на микрофилтри и употребата на UV LEDs за деконтаминация.

За повече информация посетете www.nano-water.de.

, , , ,
28/04/2011 at 16:05 Comments (0)