Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Успех на ЕнвироХеми в Магреб.

Два нови договора за изграждане на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води Biomar в Тунис и Мароко.

Както ABC Bottling Company, бутилираща CocaCola в Танжер, Мароко, така и S.F.B.T., най-голямата пивоварна в Тунис ще разчитат за в бъдеще на модерните технологии за пречистване на отпадъчни води предоставяни от ЕнвироХеми.  И за двата клиента е предвидена биологична анаеробна пречиствателна станция тип Biomar ASBx, чрез която се третират силно замърсените отпадъчни води и същевременно се добива ценен биогаз, които се използва като алтернативен енергиен източник.  

Клиентите бяха привлечени от концепцията за компактен дизайн на инсталацията, енергийно оптимизираната експлоатация на съоръжението, както и от ниските експлоатационни разходи.

За в бъдеще S.F.B.T. в Тунис ще добива до 400 kW електроенергия дневно посредством газов двигател от макс. 2000 м?/ден отпадъчна вода. В допълнение горещата вода, която се генерира ще бъде използвана в малцовия цех.  С новата биологична пречиствателна станция за отпадъчни води Biomar пивоварната покрива приблизително 10-15 % от енергийните с нужди. След третиране,отпадъчните води могат да бъдат заустени директно в канализационната мрежа.

, ,
28/06/2011 at 11:37 Comments (0)