Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Откриване на новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим

На 27.06.2011 година беше открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим.  Инвестицията  на стойност 20 млн. лева беше реализирана за 2 години. На откриването присъстваха министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова, посланикът на Дания в република България негово превъзходителство Коре Ерхард Янсон, областният управител на Варна Данчо Симеонов, кметът на Варна Кирил Йорданов и кметът на Девня Атанас Кузев.

Д-р. инж. Мария Начева-управител на ЕнвироХеми България ЕООД, д-р. инж. Райнер Брамбах-управител на Енвирохеми България ЕООД и директор Продажби и Проектиране EnviroChemie GmbH, Германия, Красимир Бербенков-заместник изпълнителен директор на Агрополихим АД

За третиране на отпадните води ЕнвироХеми разработи едностъпален процес Envochem® включващ неутрализиране, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките. Станцията е проектирана да третира максимално количество отпадъчна вода 470 м3/ч, с опция за постигане на дебит от 700 м3/ч при бъдещо разширение на основните мощности. Посредством патентованата технология Envochem® се отстраняват фосфор, флуориди, неразтворени вещества и малки количества кадмий до нива, отговарящи напълно на нормите за директно заустване.  Третираната отпадъчна вода се зауства директно в Белославското езеро, което е свързано с Черно море, отстоящо на около 30 км.

, , ,
05/07/2011 at 11:31 Comments (0)

Експертна среща „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

По случай 35 годишния си юбилей в края на май ЕнвироХеми организира в централата си в Росдорф, провинция Хесен двудневна експертна среща. Под ръководството на проф. д-р. Корнел от Техническия университет в Дармщад и проф. д-р. Трьош от Института Фраунхофер през първия ден се срещнаха около 100 експерта от научните среди и индустрията, за да обменят опит под мотото „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

Готлийб Хупфер,  главен изпълнителен директор на ЕнвироХеми в разговор с проф. д-р. П. Корнел от Техническия Университет в Дармщад и проф. д-р. В. Трьош от Институт Фраунхофер-инициатори на  експертната среща (от ляво на дясно).

Лектори от университети и индустрията представиха новите тенденции в технологиите за третиране на отпадни води и водоподготовка както, примери от прилагане на добрите практики и бъдещите предизвикателства пред технологиите за водите. Срещата приключи с две оживени дискусии между експертите.

Обмен на опит с експерти от висшите училища и индустрията на тема „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

В присъствието на нашите  гости, приятели и партньори в следобедните часове беше открит новия технически център на ЕнвироХеми.  В допълнение на техническата лаборатория отделът за техническо развитие и иновации се грижи и за повече от 30 пилотни инсталации, които са разположени в централата в Росдорф или при клиенти в различни части на света. Изграждането на новата сграда  предоставя допълнително пространство за провеждането на нови проучвания и изследвания. В сътрудничество със своите клиенти или чрез участие в партньорски проекти с университети и институти, ЕнвироХеми доразвива своите технологии или разработва нови индустриални приложения.

През втория ден –Ден на отворените врати – 100 клиента от област Рейн-Майн имаха възможност да се запознаят с новости, програмата за компактни инсталации и възможностите за сервизно обслужване предоставяни от ЕнвироХеми.

Осъществено бе и посещение на работилницата на ЕнвироХеми, където се извършва подготовката, окомплектоването и предварителния монтаж на част от инсталациите и запознаване с една от компактните инсталации за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat.

На няколко станции на територията на фирмата служители информираха за новости в продуктовите програми, като например оптимизираната флотационна инсталация Flomar и новата инсталация за рециклиране на „Сиви води”.

Сервизния екип представи възможностите за цялостно сервизно обслужване, доставка на резервни части, оптимизация на процесни химикали и опциите за наблюдение и контрол от разстояние. 8.000 сервизни клиента вече се възползваха от надеждните и компетентни услуги на нашия сервизен екип.

По време на деня на отворените врати гостите имаха възможност да се информират за различните типове инсталации, както и за новости и възможности за сервизно обслужване.

, , , , , , , , , , , , , , ,
04/07/2011 at 11:04 Comments (0)