Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Инсталация за пречистване на отпадъчни води Biomar® ASB-X за винарна

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА Biomar® ASB-X

Винарната Траутвайн е немски производител на вино и гроздов сок. В процеса на производството се отделят отпадъчни води, които трябва да се третират преди да бъдат подадени към канализацията. За тази цел е изградена анаеробна пречиствателна станция Biomar® ASB-X .

Отпадъчните води от производството гравитачно  постъпват в помпена шахта. След това те преминават през барабанно сито и утаител и се припомпват към смесително-изравнителния резервоар. Предвидена е възможност, в случай на авария водата да се припомва към спомагателен резервоар.

От смесително-изравнителния резервоар водата се подава към биологическата част на станцията. В реакторът  Biomar®  ASB-X замърсителите на отпадъчните води се разграждат до биогаз. Анаеробната утайка се отделя от водата и след дезактивация, третираната вода се подава към канализацията.

За подобряване на енергийния баланс на станцията  се използват топлообменници. По този начин се използват отново енергията на изходящия поток и енергията на отделения при пречистването метан.

Технологична схема на процеса

, , ,
11/01/2012 at 14:19 Comments (0)