Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми България

ЕнвироХеми – международен  експерт в технологиите за третиране на индустриални отпадъчни води и водоподготовка

Ние сме експерти в третирането на индустриални отпадъчни води и водоподготовката и предлагаме индивидуални решения за нашите клиенти. Предлагаме широк спектър от услуги: консултации, пилотни инсталации, проектиране на станциите до ключ, доставка, монтаж, пуск и наладка, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване, обучение на персонала. Нашата гама от услуги се допълва от решения за експлоатация на пречиствателни станции и цялостен мениджмънт на водните потоци.

Нашите международни дейности се поддържат от седем развойни и производствени центъра в Германия и Швейцария и мрежа от 14 търговски и сервизни центъра в България, Холандия, Австрия, Полша, Русия, Румъния, Бразилия и Швеция.

Базирайки се на 35 годишния си опит ЕнвироХеми може да предложи широка гама от съвременни технологични решения, базирани на физико-химични или биологични процеси, мембранни технологии, които от своя страна са подкрепени от десетки патенти.

ЕнвироХеми България ЕООД

бул. „Евлоги Георгиев“ 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66

http://envirochemie.bg/