Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Envochem® AKO Третиране на води от сметища »« Рециркулация на промивни води от пластмасови каси с мембранна технология Envopur®

Envochem® Третиране на киселина от процеси на анодизиране на алуминий

Модул Envochem® за пречистване на киселина (APU)

Фирмата Coil е водеща европейска фирма за производство на листа от анодизиран алуминий (рулони). След съответното предтретиране на повърхността на алуминиевите ленти те трябва да бъдат анодизирани със сярна киселина. За да бъде постигната висока ефективност на технологичния процес, трябва да се стабилизира състава на електролита във ваните за анодизация. Тази цел може да бъде постигната чрез отделяне на алуминиевия сулфат, които се получава при протичането на процеса чрез непрекъснат обмен на киселината или нейното регенериране.

Централният модул на киселинната регенерация се състои от специални йонообменни смоли. За това приложение сярната киселина се задържа от смолите, докато солите на алуминия свободно преминават през филтъра.

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU, Coil в Бернбург, Германия

След пълното натоварване на смолите със сярна киселина тя започва да преминава през филтрите след известно време на забавяне.  В този момент йонообменния филтър се спира от експлоатация, за да стартира неговото регенериране. По време на процеса на регенерация сярната киселина ще бъде промита от смолите и може да бъде осъществен друг процес на анодизация.

Експлоатирайки ваната за анодизиране по този начин, експлоатационния живот на ваната се увеличава и експлоатационните разходи се намаляват. В повечето случаи инвестицията за такъв тип инсталация се възвръща в рамките на една година.

Технологична схема на процеса

Технологична схема на процеса

ОБХВАТ НА ДОСТАВКА

  • Основен и детайлен инженеринг
  • Изграждане
  • Монтаж
  • Пуск
Капацитет на инсталацията:   9,5 kg алуминий/ч
Среда:                                           20%  H2SO4
Температура:                                   50 – 70 °C
Вана:                                       9,5 – 10,5 g/l Al
Изисквания за място:                             16  m2
Консумация на енергия:                        2,5 kWh
Контролна система:                                  SPS
    Пуск                                                    Дек. 2004
, , , ,
16/07/2012 at 14:41
Leave a Reply