Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Coil в Бернбург, Германия

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU, Coil в Бернбург, Германия

16/07/2012 at 14:34
Leave a Reply