Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Компактна анаеробна биологична инсталация за третиране на отпадъчни води с добив на биогаз Fromat ALB 300 »« Физико-химично третиране с Flomar на отпадъчни води от месодобивни и месопреработвателни предприятия

Envopur® NFI Вторично третиране на козметични отпадъчни води

Фирма Байерсдорф в Алмере, Холандия произвежда козметични продукти с марката НИВЕА. В резултат на производството се отделя значително количество отпадъчни води, силно замърсени с мазнини и детергенти. За достигане законовите норми отпадъчните води се третират с комбинация от отделяне на мазнините, ултрафилтрация и нанофилтрация.

Инсталация от ЕнвироХеми за козметичното предприятие Байерсдорф

Последната третираща стъпка – Envopur® NFI нанофилтрационна инсталация гарантира много добро задържане на детергентите при голям дебит на водите. Нанофилтрацията е разделена на две линии, почистващи се отделно и по този начин инсталацията може да бъде адаптирана за водни количества идващи от различни части от производството.

Чрез контролер Siemens S7  се контролира целия пречиствателен процес – от първоначалното разделяне до ултрафилтрацията и нанофилтрацията. Измервателната техника събира данни чрез системата Profibus PA. Клапаните и съобщенията за крайни позиции се контролират от Profibus DP.

 

,
14/11/2011 at 14:58
Leave a Reply