Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Рециркулация на промивни води от пластмасови каси с мембранна технология Envopur®

Описание на пречиствателната станция

В автомобилната и металообработващата промишленост за пренасяне на машинните части се използват различни по големина пластмасови каси.

Тези каси периодично се почистват, изсушават и третират с антистатици в специално построена за това сграда.

Водите използвани за тези цели непрекъснато се третират с ултрафилтрация и се подават отново към промивните процеси. Първоначално с  филтър се отделят твърдите предмети като етикети, хартии, дървесина и т.н. След това водите постъпват в ултрафилтрационната инсталация Envopur® MFI 2.8 NA,  където с помощта на циркулационна помпа потока преминава през филтрационните модули и се извършва задържане на фините частици. Преминалите през междинен съд филтрирани води се подават обратно за ползване в промивните процеси.  Остатъците биват депонирани.

Чрез програмируемия контрол се постига напълно автоматизирана работа и лесно управление. Всички агрегати, като помпи, клапани, както и измервателната и контролната техника са от немски или швейцарски производители.

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет на филтрата:                                10 m3/w

Филтрувална площ:                         2,8 m2

Материал на мембраните:            керамика

Размери (mm):                                   2005 x 950 x 1950

Материал на станцията:                                полипропилен

Модел:                                                 UFI 2.8 NA

Всички процесни стъпки са напълно автоматизирани.

Схема на процеса

Схема на процеса

, , , , ,
10/07/2012 at 13:05 Comments (0)

Envochem® COL HD (За големи натоварвания) Непрекъснат процес на физико-химично третиране

Процесът Envochem® COL HD е особено подходящ за третиране на силно замърсени индустриални отпадъчни води с високо съдържание на неразтворени вещества и емулгирани органични замърсители, като в същото време предлага висока достъпност и максимално лесна експлоатация.

Пример за процес Envochem® COL HD (за големи натоварвания)

Пример за процес Envochem® COL HD (за големи натоварвания)

Технология Envochem® 

Повече от 30 години ЕнвироХеми използва специално разработени системи  Envochem®, за да разработва висококачествени решения за физико-химично третиране на отпадъчни води от различни сектори на индустрията.  

Инсталациите Envochem® отстраняват неорганични и органични компоненти и токсични вещества от отпадъчната вода. Тази стандартизирана до голяма степен технология гарантира на клиентите както постоянно високо качество, така и бързо изпълнение на проекта.

 

Процесът Envochem® COL HD

Envochem® COL HD е непрекъснат процес на третиране на индустриални отпадъчни води, базиран върху принципите на утаяване/флокулация.  Специалните химикали Envifloc® са разработени по начин позволяващ оптимизирането на третирането на отпадъчните води и минимизирането на консумацията на химикали.

Обезводняването на утайката се извършва с камерна филтър преса. Пречистената вода се филтрира със специален автоматичен филтър.

Процесът Envochem® COL HD е особено подходящ за третиране на отпадъчни води с висока концентрация на емулгирани, разтворени и особено на опасни вещества.

Контролерът ASIC на станцията е базиран на свободно програмируема система (PLC). Контролът и концепцията на станцията включват различни опции, които позволяват основния проект да бъде адаптиран за специфичните изисквания на клиента.

 

Лесния за употреба чувствителен на допир екран ASIC улеснява експлоатацията, контрола и мониторинга на цялата станция.

 

Мониторингът на станцията може да бъде извършван на оптимално ниво и от място извън станцията посредством телефонна връзка (Телесервиз).

Стандартизирани станции

Тип Envochem®  COL HD

Дебит

COL 5.000

5 m?/h

COL 10.000

10 m?/h

COL 15.000

15 m?/h

COL 20.000

20 m?/h

COL 30.000

30 m?/h

COL 50.000

50 m?/h

  • Максимална ефикасност на пречистване постигната чрез регулируем процес на утаяване и детоксикация.  
  • Ниска консумация на химикали благодарение на оптимизиран процес на утаяване Envochem®
  • Максимална надеждност на третиране благодарение на специално разработени химикали Envifloc®
  • Лесна експлоатация благодарение на визуализация посредством сензорен панел EnviroChemie Asic и контролна система PLC
  • Възможност за Дистанционна поддръжка и Телесервиз
  • Части „Направено в Германия / Швейцария”
  • Повече от  1000 изградени и инсталирани инсталации Envochem®  за максимално качество и резултати
, , , , ,
03/07/2012 at 10:17 Comments (0)

Инсталация за микрофилтрация Envopur® за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури.

Рециклиране на глазури • VILLEROY & BOCH, Метлах, Германия

VILLEROY & BOCH – световно известния производител на керамични и life style продукти базиран в Метлах, Германия, търсеше иновативна технология за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури. Един оптимален процес на рециклиране на глазури е разработен в рамките на съвместен изследователски проект с ЕнвироХеми. Обширни изпитания и лабораторни тестове в пилотна инсталация дават необходимите технически данни за проектирането на инсталация за микрофилтрация Envopur®.

Новата инсталация за микрофилтрация Envopur® съхранява ценни ресурси чрез филтриране на процесните води по такъв начин, че те вече няма да бъдат третирани като отпадъчни води.

Тип на водите: Концентрат от изплакването при обработка на глазури
Процес: микрофилтрация Envopur®
Капацитет на инсталацията: 20 m3

, , , , , , , ,
26/03/2012 at 09:48 Comments (0)

« Older PostsNewer Posts »