Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Разграждане на цианиди с ултравиолетово лъчение

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Галванизацията на метални части води до отделянето на различни потоци отпадъчни води. Частичния поток „цианиди” от медната вана и последващите промивни води не могат да се третират със стандартните методи.

Ето защо се използва инсталацията ULTRA-SYSTEMS® UV-Max, работеща на принципа на  каталитичното окисление. При нея, за разлика от стандартните методи използващи хипохлорит, пресипитатите се окисляват без образуване на опасни продукти и с разрушаване на пресипитационните субстанции.

Водите съдържащи цианиди постъпват в събирателен резервоар. Инсталацията ULTRA-SYSTEMS® е свързана паралелно с реактора и отпадъчните води циркулират през UV-Max станцията до достигане на изискваните стойности. За целите на третирането се добавя водороден пероксид, който окислява цианидите под действието на ултравиолетова светлина от патентованите UV радиатори.

Целия процес е автоматизиран и се контролира от ел. табло. Всички процесни данни и параметри за безопасното протичане на процеса се регистрират.

Инсталация за пречистване на цианиди с ултравиолетово лъчение

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

цианиди

преди третиране                          2500 mg/l

след третиране                              <0,5 mg/l

капацитет                                   8 m3/партида

консумация на H2O2 30%  350 kg/партида

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UV Max 20

консумация на енергия:              макс. 20 kW

материал:             облицовка с неръждаема стомана

автоматично промиване

автоматично дозиране

UV-сензорна система

размери, вкл. склад за  H2O2

д x ш x в          6 x1,5 x 2,4 m

Схема на процеса

, , , , , ,
01/02/2012 at 12:31 Comments (0)

Пречистване на отпадни води

Технологии за пречистване на водите

,
26/01/2011 at 00:15 Comments (0)