Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми-успешно прилагане на технологии в индустрията и децентрализираното третиране на отпадъчни води

Готлийб ХупферГосподин Готлийб  Хупфер, председател на управителния съвет на ЕнвироХеми определи основните насоки в дейността на фирмата по време на търговския панаир ИФАТ в Мюнхен:  „Децентрализирано третиране на отделните водни потоци, процеси за третиране, щадящи природните ресурси и добив на енергия от отпадъчни води са основните теми, изследвани от ЕнвироХеми и прилагани при изграждането на нашите инсталации. Въпреки че финансовата и икономическа криза засегна в значителна степен някои пазари, особено в Източно Европейските страни, групата ЕнвироХеми е в състояние  непрекъснато да увеличава броя на своите служители и общите резултати през последните две години. „Ние виждаме нашата роля като основен доставчик за индустрията за проблеми, свързани с третиране на отпадъчни и процесни води. „ обяснява господин Хупфер. По думите му, постигането и поддържането на съответните водещи позиции на пазара са резултат от фокусирането върху избрани региони на света и области на приложение. „Ние се фокусираме върху Западна и Източна Европа. Естествено, ще си сътрудничим и с редовни клиенти от Америка и Азия, но не планираме откриването на нови клонове и  търговски офиси там. „, казва господин Хупфер. ЕнвироХеми има 7 развойни и производствени центъра в Германия и Швейцария, а също така и търговски и сервизни центрове в Холандия, Австрия, Полша, Русия, Румъния, България, Швеция и Бразилия-общо 15 различни локации. „Зелени технологии и Нови отговорности не са само модерни думи за нас, но те са базирани на конкретни проекти и патенти”, обяснява господин Хупфер. „Например това важи с пълна сила при разработването на нова процедура за анаеробна ферментация и производство на биогаз от суроватка или при почти 80% рециклиране на водата при индустриални приложения за промишлени перални.” ЕнвироХеми вижда бизнес модела на бъдещето в модулни, децентрализирани системи, комбинирани с широк спектър от услуги. Групата има повече от 5000 сервизни клиента. Групата възнамерява да постигне целите си посредством изготвянето на специфични разработки за отделните си клиенти, в съчетание с иновативни технологии.

Дори добре познати стари идеи, като неутрализиране на отпадъчни води посредством CO2 от димни газове се използват иновативно и икономично при разработката на нов сериен продукт. ЕнвироХеми  отдава голямо значение на обучението и като един от патроните на  Strahlemannstiftung в Южен Есен, компанията също така насърчава вътрешно фирменото обучение.

, , , , , ,
09/02/2011 at 12:27 Comments (0)