Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Експертна среща „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

По случай 35 годишния си юбилей в края на май ЕнвироХеми организира в централата си в Росдорф, провинция Хесен двудневна експертна среща. Под ръководството на проф. д-р. Корнел от Техническия университет в Дармщад и проф. д-р. Трьош от Института Фраунхофер през първия ден се срещнаха около 100 експерта от научните среди и индустрията, за да обменят опит под мотото „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

Готлийб Хупфер,  главен изпълнителен директор на ЕнвироХеми в разговор с проф. д-р. П. Корнел от Техническия Университет в Дармщад и проф. д-р. В. Трьош от Институт Фраунхофер-инициатори на  експертната среща (от ляво на дясно).

Лектори от университети и индустрията представиха новите тенденции в технологиите за третиране на отпадни води и водоподготовка както, примери от прилагане на добрите практики и бъдещите предизвикателства пред технологиите за водите. Срещата приключи с две оживени дискусии между експертите.

Обмен на опит с експерти от висшите училища и индустрията на тема „Ефективни децентрализирани технологии за третиране на отпадъчни води и водоподготовка в индустрията.”

В присъствието на нашите  гости, приятели и партньори в следобедните часове беше открит новия технически център на ЕнвироХеми.  В допълнение на техническата лаборатория отделът за техническо развитие и иновации се грижи и за повече от 30 пилотни инсталации, които са разположени в централата в Росдорф или при клиенти в различни части на света. Изграждането на новата сграда  предоставя допълнително пространство за провеждането на нови проучвания и изследвания. В сътрудничество със своите клиенти или чрез участие в партньорски проекти с университети и институти, ЕнвироХеми доразвива своите технологии или разработва нови индустриални приложения.

През втория ден –Ден на отворените врати – 100 клиента от област Рейн-Майн имаха възможност да се запознаят с новости, програмата за компактни инсталации и възможностите за сервизно обслужване предоставяни от ЕнвироХеми.

Осъществено бе и посещение на работилницата на ЕнвироХеми, където се извършва подготовката, окомплектоването и предварителния монтаж на част от инсталациите и запознаване с една от компактните инсталации за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat.

На няколко станции на територията на фирмата служители информираха за новости в продуктовите програми, като например оптимизираната флотационна инсталация Flomar и новата инсталация за рециклиране на „Сиви води”.

Сервизния екип представи възможностите за цялостно сервизно обслужване, доставка на резервни части, оптимизация на процесни химикали и опциите за наблюдение и контрол от разстояние. 8.000 сервизни клиента вече се възползваха от надеждните и компетентни услуги на нашия сервизен екип.

По време на деня на отворените врати гостите имаха възможност да се информират за различните типове инсталации, както и за новости и възможности за сервизно обслужване.

, , , , , , , , , , , , , , ,
04/07/2011 at 11:04 Comments (0)

ЕнвироХеми получава наградата за иновации за децентрализирана система за третиране на индустриални отпадъчни води

Lugan 1500: Съвременна напълно автоматизирана инсталация за третиране на отпадъчни води за децентрализирано приложение в индустрията.

По време на изложението ИФАТ ЕнвироХеми получи наградата за иновации за 2010 година на регион Дармщат-Диебург, в който са разположени централата и развойния център  на ЕнвироХеми. Журито присъди тази награда за отличните постижения при разработката и внедряването на индустриални компактни технологии за третиране на индустриални отпадъчни води. Както беше обяснено от председателя на Управителния съвет Готлийб Хупфер по време на церемонията  за връчване на наградата, ЕнвироХеми работи в областта на технологиите за отпадъчните води в продължение на 35 години. По време на целия период, децентрализираното третиране на отпадъчни води беше постоянно развивано, базирайки се на физико-химични процедури и  консултация с клиентите.  В наши дни около 1000 инсталации се експлоатират от различни клиенти в Европа. Развитието от последните 3 години е свързано с новите разработки за подобряването на енергийната ефективност, рециркулация на водните потоци и автоматизиране на  инсталациите от сериите Split-O-Mat®, Flomar® и  Lugan®.  От 2010 година всички инсталации за индустриално приложение имат автоматизиран процес с интерфейс за поддръжка от разстояние.  В същото време, енергията която е необходима за функционирането на инсталациите се намалява и тяхната енергийна ефективност се увеличава.  За да документира важността  на енергийната ефективност за компанията, ЕнвироХеми взема участие в инициативата „Енергийна ефективност изработено в Германия” от Май  2010.

, , , ,
28/02/2011 at 12:52 Comments (0)