Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Запазване на ресурси при повърхностни технологии чрез рециклиране на флюсови вани

Split-O-Mat® SOM 1500 FLUX ЕнвироХеми разработи нова компактна процесна инсталация за т.нар. повърхностни технологии. Тя намира специфично приложение при инсталации за галванизиране и по този начин могат да бъдат извършени значителни икономии. Системата е регистрирана  като стандартен модел и третира съдържанието на ваните с флюс при процеси на горещо галванизиране с етап на физико-химична преципитация. За тази цел инсталацията функционира с байпас по време на продукцията и употребата на ваните. Ядрото на инсталацията Split-O-Mat SOM 1500 FLUX е автоматично функциониращ реактор, със зареждане на партиди, който се зарежда със съдържанието на ваните.  Пълният реактор се зарежда с въглероден прекис, стойността на pH се настройва според изискванията.  Процесът на контролирано окисление води до утаяването на разтворените и неразтворени метали и други замърсители, които в последствие се отстраняват чрез филтърен модул, който при стандартното изпълнение е лентов филтър.  След много кратък период от време съдържанието на желязо във ваните вече е редуцирано под 1 грам на литър. Инсталацията има потенциала да възвърне вложените инвестиции за срок от една година.  Възможността за наем и наличието на лизингови модели улеснява запознаването с този тип инсталации в предприятията.

, , ,
14/03/2011 at 09:58 Comments (0)