Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Рециркулация на промивни води от пластмасови каси с мембранна технология Envopur®

Описание на пречиствателната станция

В автомобилната и металообработващата промишленост за пренасяне на машинните части се използват различни по големина пластмасови каси.

Тези каси периодично се почистват, изсушават и третират с антистатици в специално построена за това сграда.

Водите използвани за тези цели непрекъснато се третират с ултрафилтрация и се подават отново към промивните процеси. Първоначално с  филтър се отделят твърдите предмети като етикети, хартии, дървесина и т.н. След това водите постъпват в ултрафилтрационната инсталация Envopur® MFI 2.8 NA,  където с помощта на циркулационна помпа потока преминава през филтрационните модули и се извършва задържане на фините частици. Преминалите през междинен съд филтрирани води се подават обратно за ползване в промивните процеси.  Остатъците биват депонирани.

Чрез програмируемия контрол се постига напълно автоматизирана работа и лесно управление. Всички агрегати, като помпи, клапани, както и измервателната и контролната техника са от немски или швейцарски производители.

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет на филтрата:                                10 m3/w

Филтрувална площ:                         2,8 m2

Материал на мембраните:            керамика

Размери (mm):                                   2005 x 950 x 1950

Материал на станцията:                                полипропилен

Модел:                                                 UFI 2.8 NA

Всички процесни стъпки са напълно автоматизирани.

Схема на процеса

Схема на процеса

, , , , ,
10/07/2012 at 13:05 Comments (0)

Пречистване на отпадни води

Технологии за пречистване на водите

,
26/01/2011 at 00:15 Comments (0)