Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

ЕнвироХеми получава наградата за иновации за децентрализирана система за третиране на индустриални отпадъчни води

Lugan 1500: Съвременна напълно автоматизирана инсталация за третиране на отпадъчни води за децентрализирано приложение в индустрията.

По време на изложението ИФАТ ЕнвироХеми получи наградата за иновации за 2010 година на регион Дармщат-Диебург, в който са разположени централата и развойния център  на ЕнвироХеми. Журито присъди тази награда за отличните постижения при разработката и внедряването на индустриални компактни технологии за третиране на индустриални отпадъчни води. Както беше обяснено от председателя на Управителния съвет Готлийб Хупфер по време на церемонията  за връчване на наградата, ЕнвироХеми работи в областта на технологиите за отпадъчните води в продължение на 35 години. По време на целия период, децентрализираното третиране на отпадъчни води беше постоянно развивано, базирайки се на физико-химични процедури и  консултация с клиентите.  В наши дни около 1000 инсталации се експлоатират от различни клиенти в Европа. Развитието от последните 3 години е свързано с новите разработки за подобряването на енергийната ефективност, рециркулация на водните потоци и автоматизиране на  инсталациите от сериите Split-O-Mat®, Flomar® и  Lugan®.  От 2010 година всички инсталации за индустриално приложение имат автоматизиран процес с интерфейс за поддръжка от разстояние.  В същото време, енергията която е необходима за функционирането на инсталациите се намалява и тяхната енергийна ефективност се увеличава.  За да документира важността  на енергийната ефективност за компанията, ЕнвироХеми взема участие в инициативата „Енергийна ефективност изработено в Германия” от Май  2010.

, , , ,
28/02/2011 at 12:52 Comments (0)