Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Рециркулация на промивни води от пластмасови каси с мембранна технология Envopur®

Описание на пречиствателната станция

В автомобилната и металообработващата промишленост за пренасяне на машинните части се използват различни по големина пластмасови каси.

Тези каси периодично се почистват, изсушават и третират с антистатици в специално построена за това сграда.

Водите използвани за тези цели непрекъснато се третират с ултрафилтрация и се подават отново към промивните процеси. Първоначално с  филтър се отделят твърдите предмети като етикети, хартии, дървесина и т.н. След това водите постъпват в ултрафилтрационната инсталация Envopur® MFI 2.8 NA,  където с помощта на циркулационна помпа потока преминава през филтрационните модули и се извършва задържане на фините частици. Преминалите през междинен съд филтрирани води се подават обратно за ползване в промивните процеси.  Остатъците биват депонирани.

Чрез програмируемия контрол се постига напълно автоматизирана работа и лесно управление. Всички агрегати, като помпи, клапани, както и измервателната и контролната техника са от немски или швейцарски производители.

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет на филтрата:                                10 m3/w

Филтрувална площ:                         2,8 m2

Материал на мембраните:            керамика

Размери (mm):                                   2005 x 950 x 1950

Материал на станцията:                                полипропилен

Модел:                                                 UFI 2.8 NA

Всички процесни стъпки са напълно автоматизирани.

Схема на процеса

Схема на процеса

, , , , ,
10/07/2012 at 13:05 Comments (0)

Разграждане на цианиди с ултравиолетово лъчение

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Галванизацията на метални части води до отделянето на различни потоци отпадъчни води. Частичния поток „цианиди” от медната вана и последващите промивни води не могат да се третират със стандартните методи.

Ето защо се използва инсталацията ULTRA-SYSTEMS® UV-Max, работеща на принципа на  каталитичното окисление. При нея, за разлика от стандартните методи използващи хипохлорит, пресипитатите се окисляват без образуване на опасни продукти и с разрушаване на пресипитационните субстанции.

Водите съдържащи цианиди постъпват в събирателен резервоар. Инсталацията ULTRA-SYSTEMS® е свързана паралелно с реактора и отпадъчните води циркулират през UV-Max станцията до достигане на изискваните стойности. За целите на третирането се добавя водороден пероксид, който окислява цианидите под действието на ултравиолетова светлина от патентованите UV радиатори.

Целия процес е автоматизиран и се контролира от ел. табло. Всички процесни данни и параметри за безопасното протичане на процеса се регистрират.

Инсталация за пречистване на цианиди с ултравиолетово лъчение

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

цианиди

преди третиране                          2500 mg/l

след третиране                              <0,5 mg/l

капацитет                                   8 m3/партида

консумация на H2O2 30%  350 kg/партида

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UV Max 20

консумация на енергия:              макс. 20 kW

материал:             облицовка с неръждаема стомана

автоматично промиване

автоматично дозиране

UV-сензорна система

размери, вкл. склад за  H2O2

д x ш x в          6 x1,5 x 2,4 m

Схема на процеса

, , , , , ,
01/02/2012 at 12:31 Comments (0)