Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Envochem® Третиране на киселина от процеси на анодизиране на алуминий

Модул Envochem® за пречистване на киселина (APU)

Фирмата Coil е водеща европейска фирма за производство на листа от анодизиран алуминий (рулони). След съответното предтретиране на повърхността на алуминиевите ленти те трябва да бъдат анодизирани със сярна киселина. За да бъде постигната висока ефективност на технологичния процес, трябва да се стабилизира състава на електролита във ваните за анодизация. Тази цел може да бъде постигната чрез отделяне на алуминиевия сулфат, които се получава при протичането на процеса чрез непрекъснат обмен на киселината или нейното регенериране.

Централният модул на киселинната регенерация се състои от специални йонообменни смоли. За това приложение сярната киселина се задържа от смолите, докато солите на алуминия свободно преминават през филтъра.

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU, Coil в Бернбург, Германия

След пълното натоварване на смолите със сярна киселина тя започва да преминава през филтрите след известно време на забавяне.  В този момент йонообменния филтър се спира от експлоатация, за да стартира неговото регенериране. По време на процеса на регенерация сярната киселина ще бъде промита от смолите и може да бъде осъществен друг процес на анодизация.

Експлоатирайки ваната за анодизиране по този начин, експлоатационния живот на ваната се увеличава и експлоатационните разходи се намаляват. В повечето случаи инвестицията за такъв тип инсталация се възвръща в рамките на една година.

Технологична схема на процеса

Технологична схема на процеса

ОБХВАТ НА ДОСТАВКА

 • Основен и детайлен инженеринг
 • Изграждане
 • Монтаж
 • Пуск
Капацитет на инсталацията:   9,5 kg алуминий/ч
Среда:                                           20%  H2SO4
Температура:                                   50 – 70 °C
Вана:                                       9,5 – 10,5 g/l Al
Изисквания за място:                             16  m2
Консумация на енергия:                        2,5 kWh
Контролна система:                                  SPS
    Пуск                                                    Дек. 2004
, , , ,
16/07/2012 at 14:41 Comments (0)

Envochem® COL HD (За големи натоварвания) Непрекъснат процес на физико-химично третиране

Процесът Envochem® COL HD е особено подходящ за третиране на силно замърсени индустриални отпадъчни води с високо съдържание на неразтворени вещества и емулгирани органични замърсители, като в същото време предлага висока достъпност и максимално лесна експлоатация.

Пример за процес Envochem® COL HD (за големи натоварвания)

Пример за процес Envochem® COL HD (за големи натоварвания)

Технология Envochem® 

Повече от 30 години ЕнвироХеми използва специално разработени системи  Envochem®, за да разработва висококачествени решения за физико-химично третиране на отпадъчни води от различни сектори на индустрията.  

Инсталациите Envochem® отстраняват неорганични и органични компоненти и токсични вещества от отпадъчната вода. Тази стандартизирана до голяма степен технология гарантира на клиентите както постоянно високо качество, така и бързо изпълнение на проекта.

 

Процесът Envochem® COL HD

Envochem® COL HD е непрекъснат процес на третиране на индустриални отпадъчни води, базиран върху принципите на утаяване/флокулация.  Специалните химикали Envifloc® са разработени по начин позволяващ оптимизирането на третирането на отпадъчните води и минимизирането на консумацията на химикали.

Обезводняването на утайката се извършва с камерна филтър преса. Пречистената вода се филтрира със специален автоматичен филтър.

Процесът Envochem® COL HD е особено подходящ за третиране на отпадъчни води с висока концентрация на емулгирани, разтворени и особено на опасни вещества.

Контролерът ASIC на станцията е базиран на свободно програмируема система (PLC). Контролът и концепцията на станцията включват различни опции, които позволяват основния проект да бъде адаптиран за специфичните изисквания на клиента.

 

Лесния за употреба чувствителен на допир екран ASIC улеснява експлоатацията, контрола и мониторинга на цялата станция.

 

Мониторингът на станцията може да бъде извършван на оптимално ниво и от място извън станцията посредством телефонна връзка (Телесервиз).

Стандартизирани станции

Тип Envochem®  COL HD

Дебит

COL 5.000

5 m?/h

COL 10.000

10 m?/h

COL 15.000

15 m?/h

COL 20.000

20 m?/h

COL 30.000

30 m?/h

COL 50.000

50 m?/h

 • Максимална ефикасност на пречистване постигната чрез регулируем процес на утаяване и детоксикация.  
 • Ниска консумация на химикали благодарение на оптимизиран процес на утаяване Envochem®
 • Максимална надеждност на третиране благодарение на специално разработени химикали Envifloc®
 • Лесна експлоатация благодарение на визуализация посредством сензорен панел EnviroChemie Asic и контролна система PLC
 • Възможност за Дистанционна поддръжка и Телесервиз
 • Части „Направено в Германия / Швейцария”
 • Повече от  1000 изградени и инсталирани инсталации Envochem®  за максимално качество и резултати
, , , , ,
03/07/2012 at 10:17 Comments (0)

Откриване на новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим

На 27.06.2011 година беше открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на Агрополихим.  Инвестицията  на стойност 20 млн. лева беше реализирана за 2 години. На откриването присъстваха министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова, посланикът на Дания в република България негово превъзходителство Коре Ерхард Янсон, областният управител на Варна Данчо Симеонов, кметът на Варна Кирил Йорданов и кметът на Девня Атанас Кузев.

Д-р. инж. Мария Начева-управител на ЕнвироХеми България ЕООД, д-р. инж. Райнер Брамбах-управител на Енвирохеми България ЕООД и директор Продажби и Проектиране EnviroChemie GmbH, Германия, Красимир Бербенков-заместник изпълнителен директор на Агрополихим АД

За третиране на отпадните води ЕнвироХеми разработи едностъпален процес Envochem® включващ неутрализиране, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките. Станцията е проектирана да третира максимално количество отпадъчна вода 470 м3/ч, с опция за постигане на дебит от 700 м3/ч при бъдещо разширение на основните мощности. Посредством патентованата технология Envochem® се отстраняват фосфор, флуориди, неразтворени вещества и малки количества кадмий до нива, отговарящи напълно на нормите за директно заустване.  Третираната отпадъчна вода се зауства директно в Белославското езеро, което е свързано с Черно море, отстоящо на около 30 км.

, , ,
05/07/2011 at 11:31 Comments (0)

« Older Posts