Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Рециркулация на промивни води от пластмасови каси с мембранна технология Envopur®

Описание на пречиствателната станция

В автомобилната и металообработващата промишленост за пренасяне на машинните части се използват различни по големина пластмасови каси.

Тези каси периодично се почистват, изсушават и третират с антистатици в специално построена за това сграда.

Водите използвани за тези цели непрекъснато се третират с ултрафилтрация и се подават отново към промивните процеси. Първоначално с  филтър се отделят твърдите предмети като етикети, хартии, дървесина и т.н. След това водите постъпват в ултрафилтрационната инсталация Envopur® MFI 2.8 NA,  където с помощта на циркулационна помпа потока преминава през филтрационните модули и се извършва задържане на фините частици. Преминалите през междинен съд филтрирани води се подават обратно за ползване в промивните процеси.  Остатъците биват депонирани.

Чрез програмируемия контрол се постига напълно автоматизирана работа и лесно управление. Всички агрегати, като помпи, клапани, както и измервателната и контролната техника са от немски или швейцарски производители.

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

Chep, Automotive Container Pool, Кастроп-Рауксел, Германия

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет на филтрата:                                10 m3/w

Филтрувална площ:                         2,8 m2

Материал на мембраните:            керамика

Размери (mm):                                   2005 x 950 x 1950

Материал на станцията:                                полипропилен

Модел:                                                 UFI 2.8 NA

Всички процесни стъпки са напълно автоматизирани.

Схема на процеса

Схема на процеса

, , , , ,
10/07/2012 at 13:05 Comments (0)

Инсталация за микрофилтрация Envopur® за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури.

Рециклиране на глазури • VILLEROY & BOCH, Метлах, Германия

VILLEROY & BOCH – световно известния производител на керамични и life style продукти базиран в Метлах, Германия, търсеше иновативна технология за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури. Един оптимален процес на рециклиране на глазури е разработен в рамките на съвместен изследователски проект с ЕнвироХеми. Обширни изпитания и лабораторни тестове в пилотна инсталация дават необходимите технически данни за проектирането на инсталация за микрофилтрация Envopur®.

Новата инсталация за микрофилтрация Envopur® съхранява ценни ресурси чрез филтриране на процесните води по такъв начин, че те вече няма да бъдат третирани като отпадъчни води.

Тип на водите: Концентрат от изплакването при обработка на глазури
Процес: микрофилтрация Envopur®
Капацитет на инсталацията: 20 m3

, , , , , , , ,
26/03/2012 at 09:48 Comments (0)