Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Пречиствателна станция за отпадъчни води от измиването на цистерни

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Отпадъчните води от измиването на цистерните се събират на две места. Водите, събирани на място І не могат да се подложат директно на биологично третиране (сапун, мастни киселини, парафин, масло, смоли, луга). След преминаването на тези води през маслоразделител, те се събират в буферен резервоар, откъдето се припомпват към  физико-химичната инсталация Split-O-Mat® SOM. Там с помощта на специални химикали  неразтворените и емулгирани вещества се  агломерират и флокулират след което се отделят и обезводняват с лентов филтър.

 

Физико-химична пречиствателна станция тип Split-O-Mat

 

Третираната вода се подава във втори буферен резервоар, в който се събират и подлежащите на директно биологично третиране води от място ІІ. Оттам водите непрекъснато се подават към инсталацията с интегриран филтър  Biomar® OTB.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

                                                               капацитет

  Split-O-Mat ® SOM 3000           12 m3

  Biomar® OTB 1000                   18 m3

аеробно разграждане                 55 kg ХПК/ден

 TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Необходима площ                     90  m2

Консумация на ел. енергия        1,2 kWh/m?

Система за контрол     програмируема

Технологична схема на процеса

, , , , , ,
05/03/2012 at 14:04 Comments (0)

Запазване на ресурси при повърхностни технологии чрез рециклиране на флюсови вани

Split-O-Mat® SOM 1500 FLUX ЕнвироХеми разработи нова компактна процесна инсталация за т.нар. повърхностни технологии. Тя намира специфично приложение при инсталации за галванизиране и по този начин могат да бъдат извършени значителни икономии. Системата е регистрирана  като стандартен модел и третира съдържанието на ваните с флюс при процеси на горещо галванизиране с етап на физико-химична преципитация. За тази цел инсталацията функционира с байпас по време на продукцията и употребата на ваните. Ядрото на инсталацията Split-O-Mat SOM 1500 FLUX е автоматично функциониращ реактор, със зареждане на партиди, който се зарежда със съдържанието на ваните.  Пълният реактор се зарежда с въглероден прекис, стойността на pH се настройва според изискванията.  Процесът на контролирано окисление води до утаяването на разтворените и неразтворени метали и други замърсители, които в последствие се отстраняват чрез филтърен модул, който при стандартното изпълнение е лентов филтър.  След много кратък период от време съдържанието на желязо във ваните вече е редуцирано под 1 грам на литър. Инсталацията има потенциала да възвърне вложените инвестиции за срок от една година.  Възможността за наем и наличието на лизингови модели улеснява запознаването с този тип инсталации в предприятията.

, , ,
14/03/2011 at 09:58 Comments (0)