Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Децентрализирани системи за термична стерилизация на отпадъчни води

Децентрализираните системи за термична стерилизация се използват например в лаборатории с ниво на сигурност S3/S4. Преди депониране на течните и твърдите отпадъци те трябва да бъдат дезактивирани съгласно нормите за сигурност за геннo инженерство. TDS 60 и TDS30twin са оптималното решение за стерилизация за отпадъчните води директно в лабораторията. По този начин се избягва дългото и несигурно транспортиране на водите например към депата за отпадъци.

TDS 60 Децентрализирана инсталация за термична стерилизация с еднокамерна система и полезен обем от 50 литра. TDS 30 twin Децентрализирана инсталация за термична стерилизация с двукамерна система и полезен обем от 2 х 30 литра.

Технически характеристики

ТИП

ОБЕМ

Време за третиране

Размери

 Ш х В х Д

Тегло

Мощност на нагряване

Електро връзки

TDS 60

60 литра

до 90 мин.

600х1500х750

240 кг

6,75 kW

400V/ 16A

TDS 30 twin

2 х 30 литра

незабавно

2 х 30 литра

350 кг

12 kW

400V/ 32A

 

 

TDS 30 twin Децентрализирана инсталация за термична стерилизация с двукамерна система и полезен обем от 2 х 30 литра.

Спецификация

 • Мивка от неръждаема стомана с безконтактна уредба за измиване
 • Напълно автоматизирана система с дисплей показващ статуса за напр. процесна стъпка, аларми, дата/час, контролни  стойности
 • 4-точков матричен принтер, 20 знака на ред и отпечатване на номер на партидата, дата, час, стерилизационни параметри
 • Напълно автоматизирано пълнене и автоматична стерилизационна програма
 • Стерилизираната отпадъчна вода автоматично се напуска системата, охлажда се (< 50 °C) и се подава към канализацията
 • Вана за улавяне на течове със сензор за влажност и автоматично изключване на водното захранване
 • TDS 30 twin: 2 автоклава за стерилизация работещи последователно, така се осигурява непрекъсната работа без прекъсвания
 • Пневматичен вентил без „мъртви” зони
 • Измерване на ниво и сигнал когато количеството е под 10 литра

 

 

 

 

 

 

 

, , , ,
28/11/2011 at 09:52 Comments (0)

Компактна анаеробна биологична инсталация за третиране на отпадъчни води с добив на биогаз Fromat ALB 300

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

След предварително третиране на отпадъчни води в инсталациите Split-O-Mat® SOM или Lugan®посредством флокулация, утаяване, флотация или филтрация в отпадните води все още се съдържат разтворени органични вещества.  Ето защо понякога граничните стойности за ХПК (химическа потребност от кислород) биват надвишавани. В инсталацията  FroMat® ALB замърсяването с органични вещества бива редуцирано посредством анаеробно биологично разграждане в метан реактор.

Предпоставки за това са:

 • Органичните вещества съдържащи се в отпадъчните води да са биоразградими
 • Отсъствие на токсични вещества, водещи до забавяне или спиране на биологичния процес
 • Температурата на отпадъчните води да е в границите от 28°C до 40 °C.

  Анаеробна инсталация Fromat 300 с добив на биогаз

Понеже отпадъчните води често съдържат малки количества хранителни вещества (Фосфор и Азот) е възможно инсталацията да бъде оборудвана за оптимално редуциране на ХПК, избягване на образуването на големи количества от излишна утайка и също така за добив на биогаз при самостоятелна експлоатация.

Възможно е инсталиране на допълнително стъпало за филтрация. Управлението на инсталацията се осъществява от системата за контрол на  предшестващата инсталация Split-O-Mat® SOM или Lugan®.

Опционално инсталацията Fromat® ALB може да бъде оборудвана и със собствена система за управление и контрол.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Хранително вкусова промишленост например:малки млекопреработвателни предприятия
 • Питейна индустрия
 • Химическа индустрия
 • Фармацевтична индустрия
 • Производство на бои и лакове
 • Производство на картон

  Схема на анаеробна инсталация Fromat® ALB с добив на биогаз

Характеристики на Fromat® ALB

 • Компактен и опростен дизайн
 • Висококачествено изпълнение с качествени индустриални фабрикати
 • Непрекъснат режим на работа
 • Композитна конструкция от пластмаса (модулна)
 • Устойчивост на корозия
 • Възможност за монтаж на открито или на закрито

ОПЦИИ

 • Факел за биогаз
 • Помпена станция
 • Допълнително филтърно стъпало
 • Капаци на резервоарите и система за отвеждане на отработения въздух
 • При външен монтаж – разполагане на оборудването в изолирано и отопляемо помещение
 • Собствена система за управление

 

, , , , , , ,
21/11/2011 at 12:25 Comment (1)

Envopur® NFI Вторично третиране на козметични отпадъчни води

Фирма Байерсдорф в Алмере, Холандия произвежда козметични продукти с марката НИВЕА. В резултат на производството се отделя значително количество отпадъчни води, силно замърсени с мазнини и детергенти. За достигане законовите норми отпадъчните води се третират с комбинация от отделяне на мазнините, ултрафилтрация и нанофилтрация.

Инсталация от ЕнвироХеми за козметичното предприятие Байерсдорф

Последната третираща стъпка – Envopur® NFI нанофилтрационна инсталация гарантира много добро задържане на детергентите при голям дебит на водите. Нанофилтрацията е разделена на две линии, почистващи се отделно и по този начин инсталацията може да бъде адаптирана за водни количества идващи от различни части от производството.

Чрез контролер Siemens S7  се контролира целия пречиствателен процес – от първоначалното разделяне до ултрафилтрацията и нанофилтрацията. Измервателната техника събира данни чрез системата Profibus PA. Клапаните и съобщенията за крайни позиции се контролират от Profibus DP.

 

,
14/11/2011 at 14:58 Comments (0)

« Older Posts