Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Технология Biomar® за рециклиране на отпадъчни води от текстилната индустрия

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

  Сервизните води първо постъпват в смесително-изравнителен съд където се охлаждат посредством топлообменник докато съда се захранва със студена вода. След това следва двустадийно третиране на водите.Първия стадий включва биологично разграждане посредством активен въглен, който  осигурява много висока концентрация на биомасата и висока биологична активност. Биологично третираната вода постъпва във втория реактор, в който протича адсорбционния стадий на третиране на отпадъчните води. На този етап се отстраняват трудно разградимите по биологичен път адсорбируеми органични халогенни вещества(АОХ) и ХПК.

Чрез употребата на специални химикали останалите супер фини частици се утаяват чрез последователна пресипитация на коагулант и флокулант. Последващи пясъчни филтри отстраняват всички останали замърсители, които биха могли да останат в пречистения изходящ поток.Пермеата се стерилизира в озонатор. Третирана повърхностна вода се смесва с рециклираната вода и се използва за последващи процеси на багрене. Поради сравнително високото съдържание на сол във водите частичен поток се отделя и обезсолява чрез обратна осмоза преди повторна употреба. Концентрата получен от обезсоляването се съхранява в резервоар, за да се използва като солеви разтвор за разтовор. По този начин консумацията на сол на текстилното предприятие бе намалена до прибл. 30 %.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 

капацитет

2.500 m?/d

рециклирана вода

1.500 m?/d

консумация на активиран лигнит 0,8 kg/m?

 

Размери на инсталацията Biomar® 

диаметър 4,6 m
височина 12 m
производителност 70–80%biodegradability

 

Производителност на адсорбционния стадий

Вход

Изход

ХПК mg/l

600

‹ 15

ООВ mg/l

100

‹ 10

AOX mg/l

0,8

‹ 0,01

DFZ 436 nm (m-1)

16

‹ 0,1

DFZ 525 nm (m-1)

29

‹ 0,1

DFZ 436 nm (m-1)

23

‹ 0,1

Пуск 1994

, , , , , , , , , ,
27/02/2012 at 11:21 Comments (0)

Разграждане на цианиди с ултравиолетово лъчение

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Галванизацията на метални части води до отделянето на различни потоци отпадъчни води. Частичния поток „цианиди” от медната вана и последващите промивни води не могат да се третират със стандартните методи.

Ето защо се използва инсталацията ULTRA-SYSTEMS® UV-Max, работеща на принципа на  каталитичното окисление. При нея, за разлика от стандартните методи използващи хипохлорит, пресипитатите се окисляват без образуване на опасни продукти и с разрушаване на пресипитационните субстанции.

Водите съдържащи цианиди постъпват в събирателен резервоар. Инсталацията ULTRA-SYSTEMS® е свързана паралелно с реактора и отпадъчните води циркулират през UV-Max станцията до достигане на изискваните стойности. За целите на третирането се добавя водороден пероксид, който окислява цианидите под действието на ултравиолетова светлина от патентованите UV радиатори.

Целия процес е автоматизиран и се контролира от ел. табло. Всички процесни данни и параметри за безопасното протичане на процеса се регистрират.

Инсталация за пречистване на цианиди с ултравиолетово лъчение

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

цианиди

преди третиране                          2500 mg/l

след третиране                              <0,5 mg/l

капацитет                                   8 m3/партида

консумация на H2O2 30%  350 kg/партида

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UV Max 20

консумация на енергия:              макс. 20 kW

материал:             облицовка с неръждаема стомана

автоматично промиване

автоматично дозиране

UV-сензорна система

размери, вкл. склад за  H2O2

д x ш x в          6 x1,5 x 2,4 m

Схема на процеса

, , , , , ,
01/02/2012 at 12:31 Comments (0)